Stowarzyszenie BONO SERVIAMUS

Naszą bazę dydaktyczną stanowią oddziały
Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu

Terapia bólu ostrego u dorosłych

Serdecznie zapraszamy na I edycję kursu specjalistycznego dla pielęgniarek i położnych z "Terapii bólu ostrego u dorosłych", który odbędzie się 25-27 listopada 2016.  Liczba godzin przeznacz\ona na realizację programu wynosi:
28 godzin - zajęcia teoretyczne
70 godzin  - zajęcia praktyczne


Kurs planujemy przeprowadzić dla Państwa w części teoretycznej w terminie 25-27 listopada 2016
zajęcia stażowe będą Państwo umawiali indywidualnie

Ukończenie kursu daje możliwości uzyskania  uprawnień do  podawania leków do przestrzeni zewnątrzoponowej przez pielęgniarki z oddziałów innych niż oddziały anestezjologii i intensywnej terapii

Celem kształcenia teoretycznego jest przygotowanie pielęgniarki, położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie okołooperacyjnym w zakresie uśmierzania bólu ostrego:

  • monitorowania natężenia bólu za pomocą przyjętych skal oceny natężenia bólu;
  • monitorowania przebiegu leczenia przeciwbólowego u chorych;
  • podawania leków różnymi drogami w celu uśmierzenia bólu ostrego w zakresie zlecenia lekarskiego, także z wykorzystaniem technik analgezji regionalnej;
  • modyfikowania dawki leku przeciwbólowego, w zakresie zlecenia lekarskiego, na podstawie monitorowania bólu i stanu pacjenta.
       

Staż odbywać się będzie na Bloku Operacyjnym Chirurgicznym 
Celem kształcenia praktycznego jest wyposażenie pielęgniarki, położnej w umiejętności niezbędne do współudziału w różnych technikach leczenia bólu ostrego oraz w technice implantacji cewników do ciągłych blokad centralnych oraz okolic nerwów i splotów

oraz na Pododdziale Pooperacyjnym Oddziału Kardiochirurgii i Transplantologii
Celem kształcenia na E-POP jest kształtowanie umiejętności niezbędnych do zapewnienia choremu w bezpośrednim okresie pooperacyjnym oraz okresie okołooperacyjnym ciągłości prowadzenia terapii przeciwbólowej.

 Koszt szkolenia 400,00 zł

 formularz zgłoszeniowy proszę wysłać na adres: szkolenia@skpp.edu.pl