Stowarzyszenie BONO SERVIAMUS

Naszą bazę dydaktyczną stanowią oddziały
Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu

Sanitariusz szpitalny - II edycja

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na II edycję kursu kwalifikacyjnego dla sanitariuszy szpitalnych, który planujemy rozpocząć 7 stycznia 2017 i zakończyć 25 lutego 2017 roku, obejmując 4 weekendowe zjazdy. Kurs obejmuje 80 godzin teoretycznych i 160 godzin stażu. W programie między innymi uczestnicy będą przyswajać ogólną wiedzę o człowieku, zasady pierwszej pomocy, wprowadzenie i profilaktykę zakażeń szpitalnych jak i opiekę nad pacjentem.

Szkolenie odbywać się będzie w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu przy ul. Długiej.

Kształcenie zakończone będzie egzaminem teoretycznym oraz certyfikatem podnoszącym kwalifikacje zawodowe.

Korzyści dla kursanta:

  • podniesienia kwalifikacji zawodowych
  • możliwość pomocy w czynnościach pielęgnacyjnych pacjenta między innymi: zmiana pozycji, ścielenie łóżka, transport pacjenta, pod nadzorem personelu medycznego

Ukończenie kursu umożliwia ubieganie się o pracę na stanowisku sanitariusza szpitalnego m.in. w Pogotowiu Ratunkowym, Szpitalach, Przychodniach, Domach Pomocy Społecznej, Domach Starców, Domach Dziecka, Hospicjach, Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej, Ośrodkach Interwencji Kryzysowej, NZOZ-ach. Dokument potwierdzający ukończenie kursu stanowi istotny atut dla osób zainteresowanych pracą w firmach sprzątających placówki medyczne.

PODSTAWA PRAWNA
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011 Nr 151 poz. 896) pracownik zatrudniony na stanowisku sanitariusza szpitalnego winien dodatkowo posiadać co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie oraz ukończyć kurs kwalifikacyjny dla sanitariuszy. Sanitariusz / sanitariusz szpitalny nie posiada uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych.