Stowarzyszenie BONO SERVIAMUS

Naszą bazę dydaktyczną stanowią oddziały
Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu

Kadra naukowa

prof. dr hab. med.
Stanisław Zapalski
Prezes
dr n med.
Szczepan Cofta
Wiceprezes
mgr Dorota Liczbańska
Skarbnik
dr n med. Rafał Staszewski
Sekretarz

Anna Głowacka
    mgr Anna Głowacka
    Członek

    mgr Piotr Bogacz
    Członek

prof. dr hab. med.
Andrzej Cieśliński
Członek
 

Komisja rewizyjna:

mgr Jacek Kowalski - Przewodniczący
mgr Anna Ruszczak - Wiceprzewodniczący
prof. dr hab. med. Aleksander Pikosz - Członek

Sąd Koleżeński:

Andrzej Juszczak
mgr inż. Roman Dyderski
mgr Irena Kamińska