Stowarzyszenie BONO SERVIAMUS

Naszą bazę dydaktyczną stanowią oddziały
Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu

Dlaczego my

Cele Stowarzyszenia:

 1. Rozwijanie i popieranie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój zasobów rzeczowych i ludzkich Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu,
 2. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe poszczególnych jednostek Szpitala,
 3. Wspieranie działań administracyjnych Szpitala w zakresie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i zarządczych,
 4. Inicjowanie i prowadzenie współpracy Szpitala z instytucjami międzynarodowymi,
 5. Promocję szpitala,
 6. Promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną.

Stowarzyszenie realizuje cele przez:

 1. Wsparcie finansowe i rzeczowe jednostek organizacyjnych Szpitala w zakresie zakupów sprzętu medycznego, wyposażenia oraz remontów i inwestycji,
 2. Nawiązywanie kontaktów krajowych i międzynarodowych z instytucjami ochrony zdrowia, organizacjami pozarządowymi, agendami Unii Europejskiej,
 3. Inicjowanie i prowadzenie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia dla mieszkańców Poznania i Wielkopolski,
 4. Inicjowanie i prowadzenie działań edukacyjnych dla pracowników Szpitala,
 5. Inicjowanie i prowadzenie działań edukacyjnych poprzez organizację konferencji, zjazdów, szkoleń przeddyplomowych i podyplomowych w zakresie nauk medycznych,
 6. Inicjowanie i prowadzenie działań edukacyjnych poprzez organizację konferencji, zjazdów i szkoleń w zakresie organizacji i zarządzania w opiece zdrowotnej,
 7. Promocję szpitala poprzez upowszechnianie informacji o działalności dzisiejszej Szpitala oraz jego historii, a także prowadzenie wydawnictw o powyższej tematyce,
 8. Prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód jest przeznaczony na cele statutowe Stowarzyszenia.