Stowarzyszenie BONO SERVIAMUS

Naszą bazę dydaktyczną stanowią oddziały
Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu

"Akademia opiekuna" nagrodzona w konkursie: Liderzy znian w ochronie zdrowia!

Szanowni Państwo,

z satysfakcją informujemy, że w dniu 22 września 2020 r. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu został laureatem

 III edycji konkursu „Liderzy zmian w ochronie zdrowia. Leaders of VBHC.
w kategorii: Organizacja przyjazna Pacjentowi.

Spośród 56 zgłoszeń placówek medycznych z całej Polski 17-osobowa kapituła konkursowa w skład której wchodzili m.in. Minister Zdrowia Adam Niedzielski oraz Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec, a także znakomite osobistości świata medycznego, wybrała projekt „Akademia opiekuna” do grona 6 laureatów. Jak podkreślał podczas wręczania nagrody Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec nasza placówka wyróżnia się na tle innych Szpitali, co potwierdzają pozytywne opinie zarówno na temat samego projektu jak i całej jednostki.

„Akademia opiekuna” to inicjatywa realizowana w latach 2018-2019 przez Stowarzyszenie Bono Serviamus, której ideą jest przeprowadzanie szkoleń z zakresu opieki nad pacjentami przewlekle chorymi przebywającymi pod opieką osób bliskich w warunkach domowych. Zajęcia prowadzone w trybie jednodniowym oferują uczestnikom część teoretyczną z zakresu pielęgnacji pacjenta, warsztaty z psychologiem oraz część praktyczną prowadzoną przez pielęgniarkę i ratownika medycznego. W siedmiu edycjach szkoleń wzięło udział blisko 100 uczestników, a ogromne zainteresowanie z powodzeniem zapewniłoby frekwencję na kolejnych spotkaniach. Szkolenia odbyły się dzięki wsparciu finansowemu pozyskanemu z budżetu Miasta Poznania.

W gronie 16 nominowanych w preselekcji projektów znalazł się również drugi projekt zgłoszony przez nasz Szpital w kategorii: Zarządzanie jakością – zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta, pt.: „Wzrost bezpieczeństwa opieki nad pacjentami onkologicznymi”.

Zarówno obecność w gronie zwycięzców jak i nominowanych konkursu promującego najwyższe standardy zarządzania podmiotami leczniczymi, w tym upowszechnianie najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie monitorowania jakości opieki, optymalizacji procesów na rzecz bezpieczeństwa i skuteczności leczenia, wzmacniania pracy zespołowej oraz skutecznej profilaktyki i edukacji, niezmiernie nas cieszy. Czujemy się docenieni jako liderzy zmian w polskim systemie ochrony zdrowia, którzy wyprzedzają rozwiązania systemowe wsłuchując się w oczekiwania Pacjentów. Wierzymy, że wyróżnienia są efektem pracy całego zespołu Szpitala, który w swoich codziennych inicjatywach stawia na komfort Pacjentów i kompleksową, specjalistyczną opiekę. Mamy nadzieję w najbliższej przyszłości kontynuować te działania, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi podmiotami, tak aby dobre praktyki były upowszechniane na jak największą skalę.

Ze szczegółowymi informacjami na temat konkursu można zapoznać się na stronie: https://liderzy-zmian.pl/